הצהרת פרטיות

א. כללי

הפרטיות של המבקרות והמבקרים באתר האינטרנט המנוהל ומופעל על-ידי משרדנו (https://coleman-elisha.co.il) (להלן: "האתר") חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. מטרת המדיניות המפורטת להלן להסביר כיצד נוהג המשרד ביחס לפרטיות המשתמשות והמשתמשים באתר, וכיצד משתמש המשרד במידע, הנמסר לו על-ידיכם באתר או הנאסף על-ידיו בעת השימוש באתר וכן כיצד באפשרותכם לעיין במידע, לעדכנו או לבקש למחקו.

האמור במסמך זה מיועד לנשים וגברים כאחד.

ב. איסוף פרטים אישיים

בעת שימוש באתר ו/או בעת התקשרותכם עם המשרד, אתם מסכימים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע אודותיכם כמתואר להלן ומסכימים לסיכונים העלולים לנבוע מכך כמתואר להלן. חלק מהמידע מזהה אתכם באופן אישי, כלומר בשמכם ובכתובתכם וכיו"ב. זהו מידע שמסרתם ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אתכם אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיכם. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראתם באתר, העמודים שבהם צפיתם, ההצעות והשירותים שעניינו אותכם, כתובת ה- IP ממנה פניתם ועוד.

ג. רישום לשירותים ומאגר מידע

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר (למשל, רישום לניוזלטר שלנו), המשרד יבקש מכם רק את המידע הנחוץ במישרין. בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של המשרד ובאחריותו.

ד. השימוש במידע

אנחנו עשויים לעשות שימוש בפרטים האישיים, בין היתר, למטרות הבאות:

 • לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר;
 • להעשיר ולשפר את התכנים המוצגים באתר;
 • ליצירת קשר כנדרש על פי דין או כאשר אנו סבורים שהדבר נדרש לצורך מתן השירותים;
 • לצורך תמיכה וטיפול בתלונות או בבקשות;
 • לצורך רישום לניוזלטר ככל שיופק על-ידי המשרד, בכפוף לדרישות על-פי דין;
 • על מנת למלא כל שנדרש מאתנו על פי דין ולסייע לרשויות מוסמכות ולצדדים שלישיים במקרה שבו נהיה סבורים בתום לב שהדבר נדרש מאיתנו.

מבלי לגרוע מהאמור, אנו נהיה רשאים להשתמש במידע שאינו מזהה אותכם באופן אישי למטרות לגיטימיות שונות, למשל לצורך התאמת תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים האתר ושיפורם, וכן לצורך מחקר סטטיסטי על פעילות משתמשים באתר. המידע שישמש את המשרד יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

ה. מסירת מידע לצד שלישי

המשרד לא ימסור לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותכם באתר ללא הסכמתכם, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • לפי מה שנדרש מאתנו על פי דין;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינכם לבין המשרד שתחייב חשיפת פרטיכם;
 • אם תבוצע על-ידיך באתר, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם המשרד יתמזג עם גוף אחר או ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלך לצד ג'.

ו. אתרים צד ג'

האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על אתרים צד ג'. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג'. המשרד מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. ככל שמופיעות מודעות בעת הביקור באתר, הן מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות עוגיות במחשבך, שמאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות אלה כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המשרד.

ח. עוגיות

האתר עשוי לעשות שימוש בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ולצורכי אבטחת מידע. המשרד עשוי להיעזר בעוגיות שמקורן בצדדים שלישיים ורשתות חברתיות שנועדו לשם הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעולות שונות שביצעתם.

עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלקן יפקעו כשתסגרו את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותכם. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שתבקשו לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת .Cookies אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, ניתן לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתם משתמשים את האפשרות להסיר את אופציית העוגיות, אך הדבר עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק משרותי האתר ותכונותיו.

ט. אבטחת מידע

המשרד מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע שמצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אך אינם מענקים חסינות מוחלטת מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן באתר והמשרד אינו מתחייב לכך.

י. זכות עיון ועדכון מידע

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אם עיינתם במידע הנוגע לכם ומצאתם כי אינו נכון ,שלם, מעודכן או ברור או משמש לצורך פניה אישית אליכם, ניתן לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פניה כאמור ניתן להפנות למשרדנו בדוא"ל office@coleman-elisha.co.il .

יא. שינוי במדיניות הפרטיות

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.