תחומי עיסוק

מקרקעין

המשרד צבר ידע רב וניסיון משפטי נרחב ועתיר שנים בתחום המקרקעין ועסקאות נדל"ן על סוגיהן השונים, לרבות עסקאות קומבינציה, פרויקטים של התחדשות עירונית, פרויקטים למגורים ופרויקטים מסחריים, הסכמי ביצוע ושירותי בניה, הסכמי רכישת דירה מקבלן, הסכמי מכר ורכישה של נכסי מקרקעין (דירות, חנויות, משרדים וקרקעות), הסכמים משולבים, ועוד.

תמונה של חדר ישיבות

עסקאות קומבינציה

המשרד מייצג הן בעלי קרקע והן יזמים בעסקאות קומבינציה רחבות היקף ומורכבות. ייצוג הלקוח כולל ניהול המו"מ המשפטי על כל שלביו עד להסכם ההתקשרות, בחינת היבטי המס השונים הכרוכים בעסקה, ייצוג הלקוח מול רשויות התכנון, ליווי וייצוג מול גורם פיננסי לשם קבלת מימון להקמת הפרויקט, טיפול בחיובי מס שבח והיטל השבחה החלים על העסקה, ובסיום הפרויקט – טיפול בהליכי רישום הזכויות בפנקסי המקרקעין.

פרוייקטים של התחדשות עירונית

המשרד מייצג הן בעלי דירות והן יזמים בפרויקטים של התחדשות עירונית, עסקאות לפי תמ"א 38/1 חיזוק מבנים ולפי תמ"א 38/2, ועסקאות של פינוי–בינוי. הייצוג כולל ליווי משפטי לאורך כל שלבי המו"מ עד להשגת הסכמה חוזית בין הגורם היזמי -קבלני לבין בעלי הדירות בבניין, ליווי משפטי במהלך הקמת הפרויקט תוך שמירה ופיקוח על מימוש הוראות ההסכם, ייצוג מול הרשויות המוסמכות, רשויות התכנון ורשויות המס, ייצוג מול גורם פיננסי לקבלת מימון להקמת הפרויקט, טיפול בהליכי רישום הפרויקט כבית משותף ורישום יחידות הפרויקט בפנקסי המקרקעין.

עסקאות מכר ועסקאות רכישה

המשרד מייצג הן רוכשים והן מוכרים, במגוון של עסקאות מכר ועסקאות רכישה של נכסי מקרקעין, בבעלות פרטית ובבעלות רשות מקרקעי ישראל. בין השאר, עסקאות רכישה / מכירה של דירות מגורים, שטחי מסחר, משרדים, ושטחי קרקע. הייצוג כולל ביצוע בדיקות מקדימות בנוגע לנכס ולעסקה (מצב הזכויות, מצב תכנוני, חשיפה למיסוי וכו'), עריכת הסכם ההתקשרות וביצוע הפעולות הנלוות להתקשרות החוזית – דיווח לרשויות, טיפול בחיובי המס החלים על העסקה, יצירת חשבונות נאמנות, והסדרת הרישום הקנייני בפנקסי המקרקעין.

פרויקטים להשכרה לפי חוק עידוד השקעות הון

המשרד מעניק שירותים משפטיים הכרוכים בהקמת פרויקטים של מגורים להשכרה לפי חוק עידוד השקעות הון תשי"ט -1959, ובכלל זה ייצוג בהליכים מול מנהלת הרשות להשקעות לקבלת אישור לתכנית ועד לקבלת מעמד של נכס מאושר לבניין לפי חוק עידוד השקעות הון, כמו גםטיפול בכל היבטי המיסוי וההטבות הניתנות מתוקף קבלת אישור מנהלת ההשקעות לבניין כנכס מאושר.

תמונה של ירון אלישע במשרד

חוזים - מסחרי

המשרד מתמחה בעריכת מגוון של חוזים בתחום המסחרי, וצבר ניסיון רחב בניסוח חוזים עסקיים ומסחריים, בין השאר, הסכמי מכר/רכישה של עסק, הסכמי התקשרות עסקית בין חברות ובין גופים עסקיים, הסכמי יזמות, הסכמי מייסדים בחברה, הסכמים בין שותפים, הסכמי העברת /רכישת/מכר של מניות, הסכמים להקמת עסק, הסכמי שיווק והפצה, הסכמי הלוואה, הסכמי נאמנות, הסכמי עבודה, חוזים לביצוע שירותי בניה, ועוד.

חברות ושותפויות

המשרד מעניק מגוון שירותים משפטיים לתאגידים – חברות פרטיות, שותפויות מוגבלות (רשומות), ושותפויות רגילות. השירותים כוללים ייצוג וליווי הלקוח בהליכי ייסוד חברה פרטית/שותפות, עריכת וניסוח תקנון התואם את מטרות החברה/השותפות, ועריכת כל מסמכי ההתאגדות עד לרישומה כדין של החברה/השותפות. כמו כן מוענק שירות של מתן ייעוץ וליווי שוטף לחברות ולשותפויות בתחום המבנה התאגידי, ובמערכת היחסים של התאגיד מול גורמים חיצוניים, וגם בין בעלי השליטה/בעלי המניות בתאגיד. טיפול משפטי בכל הכרוך בניהול השוטף של פעילות התאגיד, לרבות עריכת הסכמים עם צדדים שלישיים, וייצוג התאגיד בהליכים משפטיים שונים ובכלל זה ייצוג התאגיד כנושה מול חייבים בהליכי פשיטת רגל/ חדלות פירעון או בהליכי פירוק חברה.
כמו כן מטפל המשרד בפירוק מרצון של חברות עד לחיסול החברה ומחיקתה מפנקס רשם החברות, כמו גם הגשת בקשה לבית המשפט להחייאת חברה שנמחקה מפנקס החברות.

תמונה של ספה בלובי המשרד
תמונה של ארנה קולמן במשרד

ליטיגציה

המשרד מעניק שירותים של ייצוג משפטי בתחום המשפט האזרחי והמסחרי, בכל הערכאות השיפוטיות, לרבות בהליכי בוררות ובהליכי גישור. המשרד מייצג הן תובעים והן נתבעים, בתביעות כספיות, תביעות חוזיות לאכיפת הסכם או לביטולו של הסכם, תביעות כספיות בגין הפרת הסכם, תביעות נזיקין, תביעות לפינוי מקרקעין, תביעות למתן סעד הצהרתי, בקשות למתן צווי מניעה וצווי אכיפה.
במסגרת הייצוג המשפטי אנו פועלים בנחישות ובנמרצות, משקיעים את המירב בכל תיק להשגת התוצאה המיטבית עבור הלקוח ללא ויתורים או פשרות, ובכלל זה לימוד קפדני של כל הפרטים הרלבנטיים בתיק, ניתוח הסוגייה המשפטית הרלבנטית, והכל תוך הקפדה על איכות הכתיבה, הניסוח, והטיעון המשפטי, והכל תוך עדכון ושיתוף הלקוח בכל שלב של ההליכים.

דיני ירושה ועיזבון

המשרד מתמחה בדיני ירושה ועיזבון, במסגרת התמחות זו נכללים: עריכת צוואות ביניהן צוואות הדדיות וצוואות מורכבות, הגשת בקשות למתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה, הגשת התנגדות לקיום צוואה או למתן צו ירושה, לרבות כל ההליכים המשפטיים הכרוכים בכך וייצוג בערכאות שיפוטיות. המשרד מתמחה אף בעריכת הסכמי חלוקת עיזבון בין יורשים, כמו גם בייצוג משפטי בסכסוכי ירושה.
לצד אלו, המשרד עוסק גם בניהול עיזבונות מורכבים ובהיקפים גדולים, עפ"י מינוי שניתן ע"י בית המשפט וצבר ניסיון רב בתחום זה.

תמונה של לובי המשרד
תמונה של שקד אלישע במשרד

הסכמי ממון

המשרד מעניק שירותים של עריכת הסכמי ממון בין שני בני זוג, בין שאלו נשואים ובין שלאו, בין מאותו מין ובין שלאו, וכן בעריכת הסכם בין ידועים בציבור. הסכם הממון נערך לפי רצונם ובחירתם האישית של הצדדים, תוך הכוונה וייעוץ על ידינו בכל הנוגע להיבטים המשפטיים בהתאם ועפ"י הנדרש. כמו כן מוענק ע"י המשרד השירות הנילווה הכרוך באישור הסכם הממון. לשם מתן תוקף להסכם ממון בחתימת הצדדים נדרש אישור של גורם חיצוני. ככל שהסכם הממון נחתם לאחר הנישואין הוא יהיה תקף באישור בית המשפט, וככל שהסכם הממון נחתם לפני הנישואין הוא מאושר ע"י נוטריון. המשרד מטפל הן בהגשת הבקשה לאישור ההסכם ע"י בית המשפט, וכן נותן שירותי נוטריון לאישור ההסכם, בהתאם לנדרש.

יפוי כח מתמשך/אפוטרופסות

יפוי כח מתמשך נועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד וע"י מי יטופלו ענייניו אם וכאשר הוא לא יוכל לקבל החלטות בעצמו. המדובר במסמך משפטי המהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. המשרד מעניק שירות משפטי לשם עריכת יפוי כח מתמשך, אשר כיום קיימת הבנה בדבר חשיבותו הרבה, ובמסגרת שירות זה מסייע לעורך יפוי הכח במתן ייעוץ באשר לעניינים שצריכים או ניתנים להיכלל בייפוי הכח, באשר לאופן הפעולה של מיופה הכח והיקף הסמכויות וההנחיות הניתנות לו, באשר לקביעת הנחיות מקדימות, באשר למתן הסמכות מפורשות הנדרשות עפ"י החוק, האפשרות לקבוע חובת דיווח של מיופה הכח לאנשים מסוימים על פעולתו, וכיו"ב סוגיות הכרוכות בעריכת ייפוי כח מתמשך.
המשרד מטפל גם בעריכת והגשת בקשות למינוי אפוטרופוס עפ"י דין, הן אפוטרופוס לגוף והן אפוטרופוס לרכוש, במקרים בהם קיים צורך למינוי אפוטרופוס.

תמונה של חדר במשרד